Theoretical Modalities of Descriptive Psychology
WANG Shen lian ; GUO Ben yu
Journal of East China Normal University(Educational Sciences) . 2015, (1): 91 -96 .