The Concept and Essence of Core Competency
CHU Hong-Qi, CUI Yun-Huo, XIN Tao, ZHANG Hua, SHI ou, YU Wen-Sen
Journal of East China Normal University(Educational Sciences) . 2016, (1): 1 -13 .